Zapraszamy do zapoznania się
z ofertą, dotyczącą realizacji wystaw tematycznych. Kierujemy ją do instytucji kultury, firm prowadzących lub planujących działalność wystawienniczą, a także do tych, którzy poszukują wykonawcy jednorazowej ekspozycji.


PDF Drukuj Email

Wystawy opracowujemy merytorycznie we wsp?pracy z ekspertami w zakresie dziedzin odpowiadaj?cych tematyce ekspozycji. W ich przygotowaniu uczestnicz? tak?e arty?ci plastycy, dbaj?cy o graficzny, estetyczny aspekt prezentacji materia?w.

Ch?tnie podejmujemy sta?? wsp?prac? z instytucjami kultury, w ramach ktrej realizujemy wystawy wsp?tworz?c program centrw kultury, bibliotek, muzew, teatrw.

Przygotowujemy ekspozycje tematyczne, prezentuj?ce, mi?dzy innymi:
 - motywy obecne w kulturze, ktrych konotacje, zw?aszcza literackie, warto prze?ledzi?;
 - postaci artystw ich ?yciorysy, twrczo??;
 - wydawnictwa, ktrych dzia?alno?? interesuje potencjalnych czytelnikw.

Zach?camy do przyjrzenia si? naszym propozycjom.

 

                                    © Cabrionet Polska 2010 ™ na zlecenie: Wystawy - Justyna Polakowska